ประวัติของศูนย์

ความเป็นมาของศูนย์

สถานรีบเลี้ยงเด็กปัทมาเนอร์สเซอรี่ ศูนย์เด็กเล็ก ตั้งอยู่ที่    32 ถนนสุขุมวิท  ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง  21150  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 28 กุภาพันธ์  2537  โดยมี เรือเอก ประทุม  ศิริประ เป็นผู้รับใบอนุญาติ และนางประภิทร์ ศิริประทุม เป็นผู้จัดการ เปิดสอน  3 ระดับเตรียมเด็กเล็ก 2- 2½ ปี, เตรียม1   2½- 3 ปี,  เตรียม 2    3½-5  ปี  มีการดำเนินการสอนโดยมุ่งเน้นเตรียมตัวเด็กให้สามารถช่วยเหลือตัวเองในชีวิตประจำวันได้และมีพัฒนาการสมวัยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สามารถไปเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเตรียมความพร้อม ทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาก่อนไปโรงเรียน
2. เพื่อ เตรียมให้เด็กมีความพร้อม ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขและมีระเบียบวินัย จริยธรรมอันดี มีพัฒนาการสมวัยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้
3. เพื่อเตรียมความพร้อมทาง ด้านภาษาทั้งไทยและอังกฤษ เพื่อให้เด็กก้าวหน้าในอนาคต
4. เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองที่ไม่มีเวลาเพียงพอในการอบรมเลี้ยงดูลูกเพราะต้องไปทำงานนอกบ้าน
5. เพื่อให้เด็กรับอาหารที่ดีถูกหลักโภชนาการ สะอาดและ ปลอดภัย มีวินัยในการรับประทานอาหาร เน้นทานผักและผลไม้

ปรัชญาของศูนย์

            เรียนปนเล่น เน้นพัฒนาการสมวัย ใส่ใจสุขภาพ

คณะกรรมการศูนย์

  • นางสิริพร   ศิริประทุมอดีตผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี
  • อาจารย์ศิริ   ศิริประทุมอาจารย์ระดับ7 โรงเรียนวัดมาบข่า
  • เรือเอกประทุม   ศิริประทุม
  • นางสาวปัทมาวดี   ศิริประทุม
  • นางวิจิตรา   คุ้มมีแพทย์ทางเลือก
  • นายวิทศุเรศ   คงนิยม
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s